Vilkår og betingelser

Salg af fysiske varer via nettet.

Købsbetingelserne gælder for forbrugeres køb af varer på EscapeRoom-Spil.dk. Siden ejes og drives af:

Martin Thimsen
CVR-nr. DK43665642
Volstrupvej 4
8370 Hadsten
EscapeRoomSpil@gmail.com

Betaling

Betaling kan ske ved brug af følgende betalingsmidler: VISA og Mastercard, hvor beløbet trækkes når varen afsendes. Alle priser er inkl. moms og der tages kun imod Danske Kroner (DKR.)

Levering

Vi leverer til PostNord og GLS pakkeshops i Danmark – dog ikke Færøerne og Grønland. Derudover levere vi til privatadresser igennem PostNord – ikke Færøerne og Grønland.

Varen kan forventes at blive afsendt 1-3 hverdage efter ordren modtages.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit køb uden begrundelse inden for 365 dage. Se mere under Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse.

Fortrydelsesfristen udløber 365 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du

Du fortryder ved at give os klar besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder, til EscapeRoomSpil@gmail.com, Volstrupvej 4, 8370 Hadsten.

Du kan ikke fortryde ved at nægte at modtage varen eller ved at undlade at hente den uden samtidig at give besked om, at du fortryder.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Tilbagebetaling af pengene ved fortrydelse

Når du fortryder, refunderer vi hele beløbet for selve spillet, vi har modtaget fra dig. Du står for leveringsomkostninger til en GLS pakkeboks i poster. 8370 Hadsten.

Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af dit køb, gælder der de samme betingelser som ovenstående.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde beløbet, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Varens stand ved returnering og emballage

Du hæfter kun for en evt. forringelse af en vares værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på.

Du bør endvidere sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Returret

Vi yder returret i 365 dage. Returretten er betinget af, at varen returneres til os ubrugt, i ubrudt emballage og ubeskadiget stand. Du skal ikke have yderligere penge op når du returnere, da vi modregner beløbet i de oprindelige leveringsomkostninger. Returretten ændrer ikke ved din lovbestemte ret til at fortryde købet, som er beskrevet ovenfor. Returretten løber fra udløbet af fortrydelsesretten.

Reklamation – hvis der er noget galt med varen

Ved køb af varer finder købelovens regler anvendelse. Du har 2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel er fx en fabrikations- eller materialefejl, eller en forkert oplysning om varen. Derimod er almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel.

Hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis det ikke kan ske, eller det ikke sker inden rimelig tid, kan du efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen.

Opdager du en mangel, skal du reklamere til os inden rimelig tid. Vi anbefaler, at du klager hurtigst muligt, navnlig hvis der er tale om transportskader. Reklamerer du inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, er det dog altid inden for rimelig tid. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine rimelige og nødvendige fragtomkostninger. Gem derfor din kvittering.

Vil du klage til os over en mangel, beder vi dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Det er ikke et krav, men det gør det nemmere for os at finde fejlen, og det minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Send varen forsvarligt emballeret.

Persondata

Når du køber en varer og selv videregiver oplysningerne, modtager vi kundedata. Som dataansvarlig behandler vi dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Dine personoplysninger bliver kun anvendt og opbevaret til de formål, de er samlet ind til.

Vi anvender tredjeparter til behandling af nogle af vores oplysninger blandt andet i vores fragthåndtering, som ikke er udviklet af Martin Thimsen. Vi har indgået databehandleraftaler med vores partnere som garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. 

Klagemuligheder

Kan vi ikke blive enige om, hvad du har krav på, har du følgende klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk/Public/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External.

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: mail@spilskabet.dk.